Hosting

Hyr plats för er server eller nyttja en komplett servermiljö

Säkerhet

Garanterad tillgänglighet och datasäkerhet

I molnet

IT-lösningar i molnet för flexibilitet, kostnadseffektivitet och minskad investeringsrisk

E-tjänster

Nordic Peak utvecklar e-tjänsterna Medborgarbudget, Föräldramötet, Dokumentgeneratorn med flera..

Öppen källkod

Ökad konkurrens och kvalitet. Ingen programlicens eller risk för inlåsning

Välkommen

Nordic Peak är ett IT-företag med fokus på tjänste- och produktutveckling. Vi kan erbjuda kompletta helhetsåtaganden såväl som nischad spetskompetens inom bland annat utveckling med öppen källkod.

Nordic Peak levererar lösningar för bland annat Medborgardialog och Medborgarbudget, dokumentgenerering och mallhantering, kommunikationslösningar mellan hem och skola, inom äldreomsorg samt för projekthantering.

Du hittar mer information om våra erbjudanden under fliken tjänster.

IT-verktyg för demokrati
Medborgarbudget

Medborgardialog och Medborgarbudget är metoder för medborgare att delta i diskussion och påverka offentliga resurser. IT-verktyget omfattar insamling av förslag, röstning, e-petition och simulering av riktiga drifts- och investeringsbudgetar med kronor och ören. Syfte och användning varierar och kunden väljer själv funktionalitet efter behov.

Kommunikation mellan hem och förskola
Föräldramötet

E-tjänsten Föräldramötet har till avsikt att förbättra, fördjupa och förenkla vardagskommunikationen mellan förskolan och hemmet. Parterna får möjlighet att utbyta information via funktioner som kalender, nyhetsbrev, diskussionsforum samt bild-, länk- och filarkiv.
 

Kostnadseffektiv serverdrift
Servers

Nordic Peak erbjuder tillgång till fiberuppkopplade serverutrymmen på separata nät. Alternativt kan vi erbjuda behovsanpassade, kompletta servermiljöer med mjukvara för exempelvis webb och databas.

 

Det som behövs - när det behövs
Molnet

Med molntjänster tillkommer flexibilitet. Kunden betalar för vad som behövs, när det behövs. Inga investeringar eller ingrepp görs i den egna miljön, och inga resurser behöver tas från den egna driftspersonalen. Nordic Peak tar ett helhetsansvar och garanterar tillgänglighet och datasäkerhet.