Hosting

Nordic Peak erbjuder hosting i centrala Sundsvall via egen serverhall med fiberuppkoppling till Sundsvalls stadsnät.

Vi erbjuder hosting under bland annat följande former:

Co-location

Din organisations servrar placeras i vår serverhall och vi garanterar strömförsörjning, uppkoppling samt kyla. Ta kontakt med Nordic Peak för offert.

Hyrd server

Hyr en fysisk server eller virtuell instans (VPS) på en delad maskin i vår serverhall. Detta ger en mycket hög tillgänglighet då vi tar ett helhetsansvar för hårdvara, strömförsörjning, uppkoppling samt kyla.

Fysisk eller virtuell server offereras utifrån behov. Ta kontakt med Nordic Peak för behovsanalys och offert.