Behovsanpassad servermiljö

Om din organisation har speciella behov eller önskemål kan Nordic Peak med korta ledtider erbjuda en komplett servermiljö med separata nät, publika IP nummer och VPN-tjänster för säker fjärråtkomst.

Servermiljön kan skräddarsys utifrån behov med mjukvara, hårdvara, konfiguration och övervakning. Vidare finns möjligheten att komplettera med förvaltning, support och löpande backuper.

Kontakta oss för ytterligare information.