Vabema (Vårdbehovsmätning)

Under 2015 träder Socialstyrelsens nya regler om bemanning på äldreboenden i kraft. Enligt de nya reglerna måste det bland annat finnas personal dygnet runt och bemanningen skall vara anpassad efter varje individs behov.

Vabema är speciellt framtaget tillsammans med Sundsvalls Kommun just för syftet att kunna mäta varje individs behov samt öka möjligheten till uppföljning av omvårdnaden.

I sitt grundutförande inkluderar Vabema sju stycken moduler för mätning och resultat.

  • En enkel översikt där man ser behov och bemanning per boende eller avdelning inom ett boende
  • Mätningsfunktion där personal fyller i vårdtagarens vårdbehovsmätning
  • Boende - för hantering av boenden/avdelningar med möjlighet att fylla i speciella parametrar som gäller på det specifika boendet/avdelningen, som kan påverka personalåtgången
  • Medarbetare-boende - för att kunna koppla användare till specifika boenden så att dessa kan genomföra mätningar
  • Vårdtagare - för registrering av vårdtagare på det specifika boendet/avdelningen
  • Frågehantering - för hantering av mätningsfrågor som specificerats av Socialstyrelsen för uppföljning (ICF-koder)
  • Parametrar - för styrning av Vabemas hantering och viktning av de mätningar som genomförs

 

Översikt

Statistik och uppföljning

I nuläget finns fem olika statistikmoduler inkluderade i Vabema. Det är "Behov per ICF-kod", "Vårdnivå per boende/avdelning/vårdtagare" samt "Årsarbetare/timmar". Ytterligare moduler kan beställas och tas fram vid behov.

ICF-koder

statistik

Vabema kan levereras som molntjänst med alla de fördelar som det innebär, eller installeras i den egna it-miljön om det skulle vara ett önskemål.

Det finns en demo-version av Vabema tillgänglig på vabema.seKontakta oss på Nordic Peak om du vill veta mer om Vabema eller få tillgång till denna miljö.