App till Räddningstjänsten Medelpad

2013-06-27

Räddningstjänsten Medelpad lanserar en mobilapplikation för hantering av kommunernas krisledningsplaner, larmlistor mm.

Appen fungerar som en öppen dörr in till alla användbara kontakter och dokument som kan vara av stor vikt vid en kris.

"När en kris uppstår är inledningsfasen ofta avgörande för krisen, denna app underlättar arbetet och säkerställer i viss mån också att vi agerar på bästa sätt, det ökar tryggheten för våra medborgare, säger Stefan Söderlund kommundirektör vid Sundsvalls kommun."

Appen har utvecklats av Nordic Peak och finns tillgänglig både för Android och iOS baserade enheter.

Pressmeddelande: Krislednings-app som stöd till kommunerna