Gästrikland-kommuner väljer Open ePlatform som molntjänst från Nordic Peak

2015-05-30

Kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo har tillsammans bildat en gemensam nämnd för samverkan kring verksamhetsstöd.

Nämnden påbörjade under hösten 2014 en upphandling kring gemensam e-tjänsteplattform. Nordic Peak lämnade ett anbud baserad på e-tjänsteplattformen Open ePlatform som Nordic Peak har varit med och tagit fram tillsammans med 5 kommuner i Västernorrland.

Upphandlingen resulterade i att vi får förmånen att leverera Open ePlatform som molntjänst till de 4 Gästrikland-kommunera.