1 miljon från Post- och telestyrelsen till utveckling av kommunikationsplattform för personer med funktionsnedsättning

2014-01-30

Nordic Peak har i samarbete med Sundsvalls kommun fått en 1 miljon kronor från PTS för att utveckla en webbaserad kommunikationsplattform för personer med funktionsnedsättning.

Pengarna delas ut inom ramen för tävlingen ”Leka, Lära, Leva” där Nordic Peak i samarbete med Sundsvalls kommun var 1 av 14 vinnare.

Mer information finns i Sundsvalls kommuns pressmeddelande.