Open Kvarken 2011

2011-05-10

Nordic Peak föreläste den 26-27 april på en Open Source-konferens arrangerad av Open Kvarken i Vasa. Konferensen hade många intressanta föreläsare, bland annat MySQL-grundaren Michael "Monty" Widenius som föreläste om sin resa från MySQL till MariaDB.

Nordic Peak bidrog med en föreläsning kring e-tjänsten Föräldramötet.
 


Michael "Monty" Widenius, Robert Olofsson, Mattias Hallin, Jonatan Sikström.
 


Nordic Peak förläser på Umeå Open Source 2010

2010-11-01

Robert Olofsson, VD för Nordic Peak föreläser den 2 november om e-tjänsten Föräldramötet på konferensen Umeå Open Source 2010.

Föreläsningen har titeln "Open Source som produkt eller som nät-tjänst" och täcker in historiken, innovationen och tekniken bakom denna unika och prisade e-tjänst.