Klustrade Linux miljöer till Media research

2015-10-08

Nordic Peak levererar klustrade Linux miljöer till Media Research med såväl mjukvara som hårdvara baserat på den tekniska plattform som Nordic Peak utvecklat under de senaste 5 åren.

Detta ger Media Research en teknisk plattform med fullständig redundans baserad på en shared nothing arkitektur.


Nordic Peak levererar infrastruktur

2011-03-30

Nordic Peak levererar en helheltslösning för infrastruktur till Nordspiran AB. Lösningen baseras bland annat på CO-location för servrar och nätverkskomponenter och VPN-kopplingar klient-server och site-to-site.

Detta är ett exempel på Nordic Peaks möjligheter att skräddarsy helhetslösningar med såväl hård- som mjukvara.