Motionsregister till Landstinget i Västmanland

2013-10-03

Landstinget i Västmanland lanserade nyligen portalen Motioner & Interpellationer baserat på Nordic Peaks e-tjänster för medborgardialog.

Portalen gör att motioner och interpellationer samt statistik över förtroendevalda och partier blir tillgängligt direkt på webben i ett enkelt och fullt sökbart gränssnitt.