Almega uppmärksammar e-tjänst utvecklad av Nordic Peak

2012-12-14

IT & Telekomföretagen inom Almega är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med deras medlemmar driver och utvecklar de marknaden för IT och telekom.

I en del av arbetet arbetar de för att synliggöra och öka kunskapen om IT som en förutsättning för dagens och framtidens välfärd.

Inom Välfärdsteknologin lyfter de nu fram e-tjänsten eBlomlådan som ett gott exempel inom området. eBlomlådan utvecklas av Nordic Peak tillsammans med Center för eSamhället på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Almegas uppmärksammande:

På valfardsteknologi.se: http://valfardsteknologi.se/demokrati/eblomladan

På Facebook: http://www.facebook.com/Valfardsteknologi