Historia

Med ett brinnande intresse för tjänste- och produktutveckling, och mot en bakgrund som resurskonsulter i ett internationellt IT-företag började tankar utbytas om andra sätt att arbeta.

En gemensam idé växte fram, om ett klimat där IT-lösningar kunde skapas med korta ledtider och med kvalitet och medarbetarnas kreativitet i första rum. Det ska vara nära från idé till genomförande och finnas förmåga att ta sig an helheten, från "ax till limpa".

Snart stod det klart att steget till att bli entreprenörer var det som krävdes för att skapa rätt förutsättningar, och bygget av det som idag är Nordic Peak började.

Vision

Vår vision är att vara ett företag med ett kreativt och attraktivt klimat för idérika utvecklare, präglat av långsiktiga prioriteringar som främjar innovation.