Anhörigwebben

Anhörigwebben (tidigare kallat anhörigträffen) är ett IT-verktyg med målet att komplettera vardagskommunikationen mellan äldreboenden och anhöriga.

Personal på äldreboendet kan förmedla information om verksamheten och de äldres vardag, och de anhöriga kan på eget initiativ, när det passar, ta del av detta. Det blir på så vis enklare att öka dellaktighet i de äldres vardag, samtidigt som insyn i verksamheten stärks.

Anhöriga blir inbjudna till Anhörigwebben via e-post, och får därigenom ett användarkonto som används för att logga in och ta del av det som rör just deras äldre. Väl inloggade kan de bland annat ta del av material i form av text, bild och film, se kommande händelser samt diskutera olika ämnen eller komma i kontakt med personalen.

Anhörigwebben kan levereras som molntjänst med alla de fördelar som det innebär, eller installeras i den egna it-miljön om det skulle passa bättre. Kontakta oss på Nordic Peak om du vill veta mer om Anhörigwebben eller provköra tjänsten direkt på webben.