Digitala dagordningen

Digitala Dagordningen är en webbaserad e-tjänst för hantering och distribution av möteshandlingar exempelvis nämndshandlingar inom offentlig sektor. Tjänsten har utvecklats av Nordic Peak i samarbete med SKL.

Tjänsten hanterar hela processen kring framtagande av dagordning, utskick av kallelse, registrering av närvaro samt distribution av handlingar i ett enkelt och plattformsoberoende webbgränssnitt. Detta gränssnitt fungerar på samtliga plattformar för surfplattor på marknaden idag samt självfallet även PC och Mac.

Många organisationer har idag redan ärendehanteringssystem, personalkataloger och single sign-on lösningar på plats i sin IT-miljö. Digitala dagordning har därför designats för att enkelt kunna integreras med system och tjänster inom dessa områden.

Då stödet för filformat varierar mellan olika fabrikat av surfplattor så har Digitala dagordning funktionalitet för att automatisk konvertera handlingar till PDF format.

Funktionaliteten för dokumentkonvertering är plugin-baserad så Digitala dagordningen kan enkelt anpassas för att hantera och konvertera de dokument som används i olika organisationer.

För att öka tillgängligheten och förenkla läsningen av möteshandlingar så kan Digitala dagordningen automatisk slå ihop dagordningen och samtliga möteshandlingar till ett enda PDF dokument. Navigering mellan de olika punkterna och dess handlingar i PDF dokumentet görs enkelt via bokmärken som automatiskt genereras av Digitala dagordningen.

Nordic Peak erbjuder Digitala dagordningen som en molntjänst till fast månadskostnad. För mer information kontakta oss.