Dokumentgeneratorn

Dokumentgeneratorn är en e-tjänst för hantering av dokumentmallar och generering av dokument direkt i webbläsaren utan att använda makron eller annan programvara på klienten. Detta gör att dokument kan genereras helt oberoende av vilket Officepaket som används.

Dokument kan genereras i ODT, DOC eller PDF-format vilket gör att de fungerar med samtliga större Officepaket på marknaden. Denna flexibilitet gör att Dokumentgeneratorn även fungerar i blandade miljöer med olika Officepaket och operativsystem.

Utöver att fungera oberoende av Officepaket så har Dokumentgeneratorn även en mängd andra fördelar. Bland annat bidrar den till en centraliserad hantering och lagring av mallar. Detta förenklar administrationen av mallar markant och gör att användare alltid kommer åt de senaste mallarna.

Denna centralisering i kombination med att dokumenten genereras på servern istället för på klienten ger helt nya integrationsmöjligheter. Information och metadata om den aktuella användaren kan hämtas från externa kataloger och tjänster för att automatiskt ifyllas i de dokument som användaren genererar, vilket förenklar processen att skapa nya dokument.

Bilden ovan illustrerar hur Dokumentgeneratorn kan integreras mot externa datakällor och katalogtjänster.

Funktionalitet

Den huvudsakliga funktionaliteten i Dokumentgeneratorn utgörs av följande funktioner:

  • Generering av dokument
  • Sökning av dokumentmallar
  • Administration av dokumentmallar
  • Koppling av fält i dokumentmallar mot externa datakällor och katalogtjänster
  • Kategorisering av dokumentmallar i kategorier
  • Filtrering av kategorier och dokument baserat på användare värden i externa datakällor och katalogtjänster

Skalbarhet

Dokumentgeneratorn bygger på en Javabaserad webbplattform med hög skalbarhet och prestanda. Den används sedan flera år tillbaka i organisationer med över 8 000 användare.

Integration

Kombinationen av att Dokumentgeneratorn bygger på en Javabaserad plattform och att all integration sker på servern ger mycket stora integrationsmöjligheter gentemot traditionella makrobaserade mallar eller klientbaserad lösningar för mallhantering. Dokumentgeneratorn kan enkelt integreras mot bland annat följande datakällor och katalogtjänster:

  • Active Directory, OpenLDAP, eDirectory
  • MySQL, SQL Server, Oracle och andra JDBC kompatibla databaser
  • Web Services (SOAP)
  • RMI

Anpassning och Utveckling

Det faktum att Dokumentgeneratorn bygger på en modern och öppen teknik med tydlig och renodlad arkitektur gör att den lämpar sig mycket väl för anpassning och vidareutveckling för att passa olika organisationer behov.

Öppenhet

Nordic Peak är ett företag som tror på öppenhet och öppen källkod. Dokumentgeneratorn är öppet projekt och dess källkod är licensierad under GPLv3 licensen. Open source-projektet kring Dokumentgeneratorn  hanteras av den idella föreningen Dragon Open source Foundation.

Mer information

Kontakta Nordic Peak för mer information om Dokumentgeneratorn eller för en provkörning direkt på webben.