Föräldramötet

Föräldramötet är en prisbelönt e-tjänst för digital kommunikation mellan hem och skola.

Tjänsten har utvecklats sedan 2005 och är idag en både modern och välutvecklad plattform som används av flertalet svenska kommuner inom samtliga delar av grundskolan.

Utöver att användas på kommunal nivå så används tjänsten numera även av privata förskolor och skolor via molntjänsten Föräldramötet.com.

Föräldramötet utvecklas löpande i samarbete med representanter i form av både pedagoger och föräldrar från de kommuner som använder tjänsten. En stark bidragande faktor till det varma mottagande som tjänsten fått bland användarna är dess modulära struktur som gör det möjligt för lärare och pedagoger att själv välja vilka funktioner som de vill använda i de olika klasserna och grupperna.


I samband med att Föräldramötet lanserades 2006 så blev tjänsten nominerad och sedermera finalist i Guldlänken som varje år belönar den mest innovativa svenska e-förvaltningsutvecklingen i offentlig sektor till nytta för medborgare och företag.

Allt eftersom användandet av tjänsten ökat så har även utvecklingstakten ökat och Föräldramötet utvecklas numera löpande i rask takt. Ett exempel på detta är mobilapplikationen som utvecklades under 2011 med finansiering från .SE och Internetfonden.

Nordic Peak erbjuder idag Föräldramötet som en molntjänst till en fast månadskostnad. För kommuner och större skolkoncerner så erbjuds en egen installation. För enskilda förskolor, fritids och skolor så erbjuds en delad installation.

I båda uppläggen ingår följande:

  • Tillgänglighets garanti, dygnet runt, året om
  • Support och förvaltning
  • Löpande uppdateringar
  • Löpande backuper
  • Mobilapplikationer (Android applikationen är redan släppt, iOS applikationen är under utveckling)
  • Hjälp att komma ingång samt färdiga riktlinjer kring hur PUL hanteras på ett korrekt sätt

Föräldramötet är unikt på så vis att det har sina rötter inom akademin. Första versionen av tjänsten baserades på en C-uppsats från Mittuniversitet skriven Robert Olofsson (en av grundarna till Nordic Peak). Denna teoretiska grund har visat sig vara mycket värdefull och Föräldramötet granskades 2008 av Datainspektionen som inte hade några anmärkningar på systemet.

För mer information om Föräldramötet kontakta info@nordicpeak.com eller slå en signal till någon av våra medarbetare.