Medborgardialog och Medborgarbudget

Medborgardialog och Medborgarbudget är samlingsnamn på metoder för medborgare att delta i diskussionen och påverka offentliga resurser. Nordic Peak har sedan starten starkt fokuserat på detta område och erbjuder idag ett 20-tal olika e-tjänster inom området.

Dessa e-tjänster är mycket beprövade och används av flera svenska kommuner och landsting sedan många år tillbaks. Nordic Peaks e-tjänster har exempelvis använts för att genomföra Sveriges hittills största medborgarbudget.  Den genomfördes av Västra Götalandsregionen som med sina 49 kommuner och 1,6 miljoner invånare i sin tur är Sveriges största region.

Några exempel på e-tjänster är:

 • e-Petitioner
 • Synpunktshantering
 • Medborgarpanel
 • Förslagshantering
 • Diskussionsforum
 • Frågepanel
 • Röstning
 • Budgetsimulatorn
 • Visual Budget
 • Mentometer
 • Motionsregister
 • Publicering av nämndsärenden

 

Vilka tjänster som passar respektive organisation eller projekt beror på vilket typ av dialog som ska bedrivas. Ett hjälpmedel i denna fråga kan vara den delaktighetstrappa som Sveriges kommuner och Landsting tagit fram för att klassificera olika former av medborgardialog.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster inom detta område.