Molnet

Varje IT-miljö dras med kostnader för att sköta infrastruktur och applikationer. Men istället för att på traditionellt sätt installera alla IT-tjänster i den egna miljön kan de tillgängliggöras för direkt användning över Internet.

Detta innebär att tjänsterna finns installerade någon annanstans, exempelvis hos leverantören, som då garanterar tillgängligheten. Tjänsterna blir så kallade "molntjänster", ett begrepp med anspelning på det moln som i bildliga sammanhang brukar symbolisera Internet.

Med molntjänster tillkommer flexibilitet. Kunden betalar vanligen för vad som behövs, när det behövs. Inga investeringar eller ingrepp behöver göras i den egna miljön, och inga resurser behöver tas från den egna driftspersonalen. Det blir mindre riskfyllt att göra nya satsningar med hjälp av molntjänster eftersom kostnaden kan strypas om nytta eller lönsamhet uteblir.

Men det är inte alltid lämpligt att lägga tjänsterna i molnet, och befogad kritik finns. I huvudsak handlar det om att användaren blir beroende av sin Internetuppkoppling, och att säkerheten försämras. Det kan finnas många anledningar, inte minst juridiska, till varför data inte kan passera de egna väggarna.

Det finns emellertid framsidor på dessa mynt. Tillgängligheten och mobiliteten ökar eftersom tjänsten går att nå varhelst en internetuppkoppling finns. Vidare kan säkerheten stärkas avsevärt genom att låta leverantören lägga resurser och expertis på att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. En vanlig uppfattning är dessutom att de största säkerhetsriskerna ligger inom den egna organisationen.

Grön IT

Molnet kan anses grönt eftersom molntjänster vanligtvis minskar den totala energianvändningen genom en effektivare förbrukning i en central kapacitet. En högre tillgänglighet och mobilitet  möjliggör dessutom ett minskat resande genom arbete och samarbete på distans.