Open ePlatform

Open ePlatform är en komplett e-tjänsteplattform för publicering av e-tjänster. Med e-tjänsteplattformen kan din organisation bygga och publicera e-tjänster direkt i webbläsaren.

Plattformen har utvecklats av Nordic Peak åt RIGES-projektet under de senaste två åren och är en toppmodern och mycket komplett e-tjänsteplattform byggd helt på öppna tekniker.

Kommunernas behov har styrt kraven genom hela processen och resultatet är en unik och på många sätt banbrytande plattform. Dels så slipper man dyra licensavgifter och inlåsningseffekter men det ger också fria händer att behovsdrivet styra utvecklingen framåt.

E-tjänstebyggaren

Kompletta e-tjänster skapas och publiceras direkt i webbläsaren helt utan kunskaper i programmering. Med e-tjänstebyggaren skapas förutsättningarna för e-tjänsten så som steg, frågor, regler och statusar. I dagsläget finns ett standardbibliotek med de vanligaste typerna av frågor som t.ex. textfältsfråga, kryssrutefråga, radioknappfråga och så vidare. Finns behov av andra typer av frågor kan dessa utvecklas och därefter importeras i plattformen helt utan avbrott.

Kopplat till frågorna är det även möjligt att lägga till regler som styr e-tjänsten dynamiskt beroende på hur användaren svarat på frågorna, självklart även detta direkt i webbläsaren.

Alla e-tjänster versionshanteras vilket gör det väldigt enkelt att göra förändringar i e-tjänster utan att störa befintliga ansökningar. Vid en förändring skapas en ny version av e-tjänsten och publiceras antingen direkt eller vid ett specifikt datum. En e-tjänst kan naturligtvis testas noggrant i e-tjänstebyggaren innan publicering.

E-tjänster kan exporteras/importeras direkt via gränssnittet vilket gör att det blir väldigt enkelt att flytta en e-tjänst mellan olika installationer. Det kan t.ex. vara bra om man vet av någon annan organisation som byggt upp en e-tjänst och som man vill återanvända.

Mina sidor

Via Mina sidor kan du låta dina besökare följa sina inskickade ärenden eller återuppta en påbörjad ansökan. Användaren kan följa statusen på sina ärenden och föra en dialog med kommunen/organisationen direkt i anslutning till ett ärende. Behöver något i ansökan kompletteras får den ansökande ett meddelande i Mina sidor och kan öppna upp ärendet och göra de ändringar som krävs.

Handläggargränssnitt

Inkomna ärenden via e-tjänsteplattformen kan handläggas via ett handläggargränssnitt. På varje e-tjänst är det möjligt att ange vilka handläggare som skall hantera inkomna ärenden för e-tjänsten. Det gör att handläggarna endast kommer åt de ärenden som de skall ansvara för. Via handläggargränssnittet kan handläggarna granska ärendena och ändra status på ärendena som t.ex. Begär komplettering eller Godkänd. Vilka statusar som finns och vad man kan göra med ärenden i de olika statusarna definieras på varje e-tjänst. Kopplat till varje ärende är det även möjligt att se fullständig ärendehistorik, skicka meddelanden till den ansökande, skriva interna noteringar mm.

Inloggning till handläggargränssnittet kan självklart kopplas till din organisations Active Directory (AD) för att kunna erhålla automatisk inloggning (Single Sign On).

Responsivt gränssnitt

E-tjänsteplattformens olika gränssnitt fungerar lika bra i mobilen och surfplattan som på datorn. Det responsiva gränssnittet förenklar användningen avsevärt då det anpassar innehållet utefter storleken på skärmen.

Inloggning och signering med e-legitimation

I Open ePlatform finns stöd för inloggning med e-legitimation med SAML 2.0. Nordic Peak kan via samarbetspartners erbjuda en komplett e-legitimationslösning utefter behov. Har din organisation redan en e-legitimation på plats går det utmärkt att använda den också såvida den stödjer SAML 2.0.

På e-tjänsterna är det möjligt att ställa in om de skall kräva signering via e-legitimation. Om så är fallet får användaren signera sin ansökan innan den skickas in.

Låter detta intressant?

Nordic Peak levererar Open ePlatform till ett fast pris både som molntjänst eller installerad i den lokala IT-miljön. Läs mer om våra erbjudanden här.

Är du intresserad av att veta mer eller ha en demo av e-tjänsteplattformen ta kontakt med någon av oss på Nordic Peak.
 

Källkod

Grund till Open ePlatform som vi utvecklade inom RIGES och dess fortsättningsprojekt eSamverkan finns att hämta på http://oeplatform.org.

De tillägg och extrafunktioner som vi utvecklat på initiativ av våra andra kunder finns att hämta här.