Öppen källkod

Öppen källkod innebär att vem som helst får läsa, modifiera och distribuera källkoden. Om licensen tillåter är det dessutom fullt möjligt att använda koden i kommersiella syften.

Det kan också tillkomma skyldigheter med licensen. Vanligtvis måste ändringar i källkoden publiceras så att alla får tillgång till dem. På så vis uppstår en mekanism som möjliggör och driver på en ständig förbättring och vidarutveckling av koden.

Med öppen källkod minskar risken för inlåsningseffekter, och eftersom öppenheten gör att kunden inte blir bunden till en viss leverantör främjas konkurrensen och pressen på att leverera god kvalitet ökar.

Affärsmodellen förändras i grunden. Istället för att ta betalt för ägande genom programlicenser, blir det arbetet med att utveckla, förvalta, hålla med support och drifta IT-lösningen som bekostas. Detta förklarar varför öppen källkod ofta framhålls som synonymt med kostnadsbesparingar.