Plattformsoberoende teknik

Nordic Peak strävar efter att de IT-lösningar som skapas ska kunna köras på flera plattformar.

Målet med plattformsoberoende teknik är att kunden ska slippa göra dyra investeringar i miljö eller beställa miljöspecifika anpassningar av lösningen. Detta går att uppfylla till stor del om lösningen i grunden är designad och implementerad med "plattformsoberoende" tekniker.

En lösning som är plattformsoberoende är dessutom betydligt enklare att flytta. En sådan flytt kan bli högst aktuell vid framtida omstruktureringar eller konsolideringar av befintliga miljöer.