Projektet

Projektet är ett projekthanteringsverktyg och fungerar som ett stöd till projekt genom att förenkla för deltagarna att dela och få tillgång till aktuell information och projektmaterial.

Blivande medlemmar blir inbjudna som användare till Projektet via e-post, och får därigenom tillgång till information som delas inom projektgruppen. Väl inloggade kan de bland annat ta del av material som textfiler och bilder, hantera gemensamma kalenderhändelser samt diskutera olika ämnen. Projektet utgör på så vis ett gemensamt forum där olika former av informationsspridning och samarbeten kan äga rum, men också en central lagringsyta där information kan samlas för mobil åtkomst.

Projektet kan levereras som molntjänst med alla de fördelar som det innebär, eller installeras i den egna it-miljön om det skulle passa bättre. Kontakta oss på Nordic Peak om du vill veta mer om Projektet eller provköra tjänsten direkt på webben.