Utbildning

Vi erbjuder utbildning för våra e-tjänster och den teknik vi använder. Utbildningen har flera fokus och kan anpassas efter användare och roller, såsom administratörer, slutanvändare, tekniker etc.

Utbildningsinsatserna kan skräddarsys efter unika verksamhetsbehov eller utifrån fortbildningssyften.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra utbildningar.