Tjänster

Vår affärsidé handlar mycket om kvalitet, och vi vet att kvaliteten på en IT-lösning påverkas i alla led, under hela livscykeln.

Nordic Peak är uppbyggt för att svara mot detta, med en förmåga att åta sig helheten och därigenom säkerställa den totala kvaliteten. Men vi kompromissar inte med kvalitet, utan inser att det många gånger är mer fördelaktigt att låta flera aktörer ta olika delar av processen.

Vårt erbjudande

Nordic Peaks huvudområde ligger inom produktutveckling, med leverans på traditionellt vis eller i molnet. Vi tillhandahåller bland annat e-tjänster för Medborgarbudget och Medborgardialog, dokumenthantering samt kommunikationslösingar mellan hem och skola, inom äldreomsorg och för projekthantering.

Vidare omfattar vårt erbjudande översättning av verksamhetsbehov till arkitektur- och systemkrav, ny- och vidareutveckling, utbildning, förvaltning samt drift och hosting i egna lokaler.

Molnet

Vi kan leverera de flesta av våra e-tjänster i molnet. Det innebär att kunden betalar för det som behövs - när det behövs, och slipper göra ingrepp i den egna miljön och avsätta egna resurser. Samtidigt som detta innebär en flexibilitet för kunden ger det oss på Nordic Peak de bästa förutsättningarna att säkra tjänstens kvalitet i alla led.

Läs mer om molnet här.

Rent praktiskt ges tillgång till våra molntjänster genom tecknande av abonnemang som vanligtvis erbjuds i basform med möjlighet till komplettering efter behov via tilläggstjänster.